Geschiedenis

Arbeiders Muziekvereniging Opwaarts werd opgericht op 12 november 1922. Opwaarts werd hiermee de vierde muziekvereniging in het Groningse dorp Uithuizen.
De drie andere muziekverenigingen waren de Christelijke Muziekvereniging De Bazuin, de Katholieke Muziekvereniging Sint Jozef en Muziekvereniging Crescendo, die geen kerkelijke achtergrond had maar bestond uit leden die behoorden tot de gegoede burgerij en de middenstand.
2
1 De niet aan een kerk gebonden arbeiders in Uithuizen konden geen lid worden van één van de drie aanwezige muziekverenigingen, waarvan de twee laatst genoemde (Sint Jozef en Crecsendo) inmiddels niet meer bestaan.
Vandaar dat met steun van de toenmalige SDAP (de voorloper van de PvdA) en het Moderne Vakverbond (later NVV, FNV en nu Bondgenoten) op 12 november door de heren E. Bos, H. Bos, D. Dobma en E. Schut een vierde muziekvereniging werd opgericht.
18 Muzikanten meldden zich aan en tijdens de eerste repetitie die op 12 november 1922 werd gehouden werd door de leden besloten dat de nieuw opgericht muziekvereniging de naam “Opwaarts” zou krijgen.
Deze naam zou een aansporing moeten zijn voor ieder lid om veel te repeteren zodat het muzikale peil zo hoog mogelijk wordt opgevoerd.
Om uitdrukking te geven aan de politieke en sociale achtergrond van de vereniging werd deze voluit Arbeiders Muziekvereniging Opwaarts genoemd.
Vele jaren moest men, om lid van de muziekvereniging te kunnen worden, tevens lid zijn van ofwel de SDAP of van de Vakbond.
Deze verplichting geldt uiteraard al lang niet meer maar toch heeft de vereniging ooit besloten deze officiële naam te blijven voeren om hiermee uitdrukking te geven aan haar oorsprong.
Opwaarts startte met een fanfareorkest die haar naam eer aandeed. In 1950 werd de vereniging uitgebreid met een tamboerkorps die in de loop der jaren veranderde van lyraband in een malletband.
3
4 Meer informatie over de geschiedenis en gebeurtenissen in de geschiedenis van Opwaarts kunt u terugvinden in het boek “Arbeiders muziekvereniging “Opwaarts”80 jaar”.